Sutarties pasirašymas:
1) Sutartį  bei prašymus galite pasirašyti ir atsiųsti  el. paštu administratorius@zirmunuklubas.lt , galite pildyti atvykę į klubą. Dokumentai pasirašomi fiziniu (ranka) ar elektroniniu parašu;
2) pasirašant sutartį, būtina užpildyti Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 


 

APMOKĖJIMO TVARKA

1. Mokestis už ugdymą mokamas tik pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:
LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT86 4010 0510 0504 9347,
Gavėjas - BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
Įstaigos kodas 300035837

Mokėjimo paskirtis – vaiko vardas ir pavardė; būrelio pavadinimas; už kurį mėnesį mokate

2. Mokestis mokamas iki einamojo mėnesio 10 dienos (pvz.: už kovą mokama iki kovo 10 dienos).

BŪRELIO MOKESTIS 15 EUR (mėn.)


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie
Instagram