ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAS

Neformalusis vaikų švietimasAkredituotų programų sąrašas  2017/2018 m.m

  • Šiuolaikiniai šokiai
  • Meninė gimnastika / Meninė (lavinamoji) gimnastika
  • Rytų kovos menai
  • Teatras
  • Dainavimas
  • Gitara
  • Dailė
  • Keramika
  • Anglų kalba
  • Šachmatai