/

 

 

APMOKĖJIMO TVARKA

1. Mokestis priimamas tik klubo administracijoje grynaisiais pinigais.
2. Mokestis už ugdymą mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 20 d.
3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, įstaigos vadovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
4. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Atsisiųsti ar peržiūrėti:  Mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas

BŪRELIŲ KAINOS