ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAS

Neformalusis vaikų švietimasAPMOKĖJIMO TVARKA
1. Mokestis priimamas tik klubo administracijoje grynaisiais pinigais.
2. Mokestis už ugdymą mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 20 d.
3. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, įstaigos vadovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
4. Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Atsisiųsti ar peržiūrėti: Mokesčio už ugdymą Žirmūnų vaikų ir jaunimo klube tvarkos aprašas 2017

BŪRELIŲ KAINOS

Būrelio pavadinimas

Vadovas

Kaina  eurais   per mėnesį

Šiuolaikiniai šokiai

V. Januškevičius

13

Tae Kwon Do

V. Kišūnas

13

Meninė gimnastika

G. Kuliešytė

13

Meninė(lavinamoji) gimnastika

 V. Vabals

13

Keramika

 E. Jakubonytė

13

Gitara

L. Vaitulevičius

13

Teatras

 R. Ercmonienė-Varnė

12

Dailė 

 N. Kriščiūnienė

13

Anglų kalba

A. Ambrazaitė

13

Šachmatai

A.Mulevičius

10

Dainavimas

R. Kostiukas

12

Lietuvių kalba

R. Sičiūnienė

12