I grupė

Antradieniais

15:00 - 17:00

II grupė

Nėra vietų

Antradieniais, ketvirtadieniais

17:00 - 18:00

III grupė

Antradieniais, ketvirtadieniais

18:00 - 19:00


Būrelio vadovė - Agnė Juškaitė


NUOTOLINIO MOKYMO MEDŽIAGA
REGISTRACIJA Į BŪRELĮ