I grupė

7 - 13 metų

Pirm., treč.

17:00 - 18:00

II grupė

14+ metų

Pirm., treč.

18:00 - 19:00

III grupė

15+ metų

Pirm., treč.

19:00 - 20:00

IV grupė

Koncertiniai pasiruošimai

Pirm., treč.

20:00 - 21:00


Būrelio vadovas Vaidotas Januškevičius - diplomuotas choreografas turintis didelę darbo su vaikais ir jaunimu patirtį.

NUOTOLINIO MOKYMOSI MEDŽIAGA
GALERIJA
TVARKARAŠTIS
REGISTRACIJA Į BŪRELĮ


Parašykite
Paskambinkite
Apie
Instagram