I grupė

Pradedantieji

Pirm., treč.

17:00 - 18:00

II grupė

Pažengę

Pirm., treč.

18:00 - 19:00

III grupė

Pažengę II

Pirm., treč.

19:00 - 20:00

IV grupė

Koncertiniai pasiruošimai

Pirm., treč.

20:00 - 21:00


Būrelio vadovas Vaidotas Januškevičius - diplomuotas choreografas turintis didelę darbo su vaikais ir jaunimu patirtį.

NUOTOLINIO MOKYMOSI MEDŽIAGA
REGISTRACIJA Į BŪRELĮ