APIE MUS

Klubo misija - teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui arti jų gyvenamosios vietos. Ugdyti jauną žmogų, tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualumą, plėtoti laisvalaikio kultūrą, sudaryti sąlygas gerai savijautai.

Klubo vizija – šiuolaikiška, atvira kaitai, tolerantiška, jauki ir saugi neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas ar jaunuolis turi lygias galimybes gauti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes.

  • Klube visuomet laukiami vaikai ir jaunuoliai, kuriuos domina menas (keramika, dailė, meniniai rankdarbiai), sportas ( gimnastika, gimnastikos pagrindai, sporto akademija, rytų kovos menai, šachmatai), muzika (gitara, dainavimas), šokiai, teatras ar kalbos (anglų k., lietuvių k.).
  • Kiekvienais metais, esant poreikiui ir galimybėms, steigiami nauji būreliai, studijos.

  • Klubo vaikai dalyvauja įvairiuose klubo renginiuose, šventėse, konkursuose, varžybose, lanko parodas, teatrus, vyksta į keliones. Vasarą organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla.

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022 / 2023 m.m.


Administracija    

Inga Ladygienė

L. e. direktoriaus pareigas

Karolina Skripkauskaitė

L. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigasDaiva Čičelytė

administratorėVadovai

Agnė Juškaitė    

dailės būrelis

Laura Sodeikaitė

keramikos būrelis

Gitana Čepytė-Zalieckienė

meninės dirbtuvės

Laima Juodėnienė

meninės kūrybos studija

Rasa Ercmonienė-Varnė

teatro būrelis

Laurynas Vaitulevičius

gitaros būrelis

Ingrida Žiliūtė

miuziklo / dainavimo būrelis


mažėlių muzikos būrelis

Vaidotas Januškevičius 

šokių būrelis

Laura Zutkytė  

gimnastikos pagrindų ir sporto akademijos būreliai

Veronika Vabals

gimnastikos būrelis

Vygantas Pundzevičius

rytų kovos menų būrelis

Andrius Mulevičius 

šachmatų būrelis

Birutė Lukaševičienė

lietuvių k. būreliai

Aistė Markevičiūtė

anglų kalbos būrelis


Techninis personalas

Vidutė Skripkauskienė   

budėtoja

Daina Jokimaitytė

valytoja


Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie
Instagram