APIE MUS

Klubo misija - teikti kokybiškas neformaliojo ugdymo paslaugas vaikams ir jaunimui arti jų gyvenamosios vietos. Ugdyti jauną žmogų, tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualumą, plėtoti laisvalaikio kultūrą, sudaryti sąlygas gerai savijautai.

Klubo vizija – šiuolaikiška, atvira kaitai, tolerantiška, jauki ir saugi neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas ar jaunuolis turi lygias galimybes gauti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes.

  • Klube visuomet laukiami vaikai ir jaunuoliai, kuriuos domina menas (keramika, dailė, meniniai rankdarbiai), sportas ( gimnastika, gimnastikos pagrindai, sporto akademija, rytų kovos menai, šachmatai), muzika (gitara, dainavimas), šokiai, teatras ar kalbos (anglų k., lietuvių k.).
  • Kiekvienais metais pagal poreikį ir galimybes steigiami nauji būreliai, studijos.

  • Klubo vaikai dalyvauja įvairiuose klubo renginiuose, šventėse, konkursuose, varžybose, lanko parodas, teatrus, vyksta į keliones. Vasarą klubiečiams organizuojama daugybės teigiamų atsiliepimų sulaukianti 2 savaičių dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla.

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021 / 2022 m.m. 

Administracija

Elvyra Vidžiūnaitė                    L.e.p. direktorė
Natalja Daškevič                      direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga Ladygienė                        l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Jūratė Latvytė                          direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Aistė Markevičiūtė                    administratorė

Vadovai
Agnė Juškaitė                          dailės būrelis
Andrius Mulevičius                   šachmatų būrelis
Angelė Ambrazaitė                   anglų ir lietuvių k. būreliai
Edita Jakubonytė-Kybartienė   keramikos būrelis
Gitana Čepytė-Zalieckienė       meninės dirbtuvės
Laura Zutkytė                      gimnastikos pagrindų ir sporto akademijos būreliai
Laurynas Vaitulevičius             gitaros būrelis
Rasa Ercmonienė-Varnė          teatro būrelis
Vaidotas Januškevičius            šokių būrelis
Veronika Vabals                       gimnastikos būrelis
Vygantas Pundzevičius            rytų kovos menų būrelis

Techninis personalas
Kristina Narkūnienė                    budėtoja
Svetlana Vogničukienė               valytoja
Parašykite
Paskambinkite
Apie
Instagram